BERUŠKY 

děti se v průběhu ročního období formou písniček a říkadel seznamují s prostředím mateřské školy, poznávají nové kamarády, učitelky i ostatní pracovníky školy. Jsou vedeny k relativní citové samostatnosti formou her, které je vedou k ohleduplnosti k druhému, půjčování hraček, střídání se u hraček, pomoci druhému.

Postupně se účastí činností, které souvisejí s denním režimem. Zdokonalují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí.

Děti z této třídy jsou  většinou citově vázány na rodiče a proto je potřeba dbát na dostatečný adaptační režim, dále je potřeba zaměřit se na rozvíjení slovní zásoby.

Berušková třída je od školního roku 2008-09 vybavena novým nábytkem, který je volně přístupný všem dětem. Třída je barevně sjednocena a sladěna do červena,  rozdělena je na hrací koutky.

Je vybavena rozmanitými hračkami, které odpovídají věku dětí. Děti mohou dle zájmu využívat VV materiál, knížky , hudební nástroje.

Třídu navštěvují děti ve věku 2,5 – 4,5 let.  

Celkové hodnocení třídy probíhá pololetně a na konci školního roku. Hodnotící listy se doplňují průběžně.