Kritéria pro přijetí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Dolní Roveň

Ředitel/ředitelka Mateřské školy Dolní Roveň stanovil/a následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

III. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte / starší má přednost /.

Pořadí č.Kritéria přijetí do MŠBodové hodnoty
1.Děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky 20
2.Děti, které mají trvalé bydliště v obci Dolní Roveň. Ředitelka si při pochybnostech ověří správnost údajů. 15
3.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.8.2022, dle věku od nejstaršího. 10
4.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do 31.12.2022, dle věku od nejstaršího. 5
5.Děti rodičů, žádajících každodenní, celodenní docházku, a dovrší 3 let věku do konce školního roku 2023, dle věku od nejstaršího. 2
Celkový počet bodů 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termínu.

V Dolní Rovni 2.4.2022                                                        ředitelka školy  Lenka Hájková