Navýšení cen za stravování

Vážení rodiče, v důsledku neustálého nárůstu ceny potravin jsem nucena navýšit platby za stravné, a to od měsíce května 2022.

Zálohy na platby v měsíci květnu a červnu prosím již neměňte, neboť většině dětí pokryjí toto navýšení úspory za absence v průběhu školního roku.

Vyúčtování proběhne začátkem července po ukončení školního roku 2021/2022

Děkuji řed. MŠ Lenka Hájková