Šablony III

Příjemce dotace: Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Název projektu: „ Zvýšení kvality výuky v MŠ Dolní Roveň – šablony III“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017681

Období realizace: 1. 9.2020 – 31.8.2022

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Z finančních prostředků v celkové výši 309 999 ,- Kč hradíme následující aktivity:

Mateřská škola

  • Projektový den ve výuce
  • Projektový den mimo školu