Školné a zálohy na kultruní akce

Ve dnech od 1.9. do 16.9. 2022 budeme vybírat na jednotlivých třídách:

  • ZÁLOHU NA KULTURNÍ AKCE = 1500,-Kč (Včeličky, Berušky, Sluníčka, Piráti)
  • ŠKOLNÉ = 150,- Kč (září) nebo 600,- Kč (září-prosinec) (Včeličky, Berušky, Sluníčka)