UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

K VELKÉ LÍTOSTI KOLEKTIVU NAŠÍ MŠ DOŠLO V DOBĚ AKCE „TVOŘENÍ S HLÍNOU“ KE KRÁDEŽI PENĚŽENKY A Z NÍ FINANČNÍHO OBNOSU. DŮRAZNĚ PROTO APELUJEME, ABYSTE SI NIKDE NEODKLÁDALI SVÉ OSOBNÍ VĚCI. V PROSTORÁCH MŠ SE ZDRŽUJTE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K PŘEDÁNÍ ČI VYZVEDNUTÍ SVÉHO DÍTĚTE. S OHLEDEM K NASTALÉ SITUACI SE BUDE BUDOVA MŠ ZAMYKAT PŘESNĚ V 8:00 HOD.. TÍMTO ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTI VODILI DO MŠ VČAS.DĚKUJEME