Upozornění pro rodiče

Ve dnech 3.1. – 14.1. 2022 vybíráme na jednotlivých třídách (BERUŠKY, SLUNIČKA) zálohu na školné. Prosíme o dodržení termínu.

Leden 2022 – 150,- Kč nebo Leden – Červen 2022 – 900,-Kč