Upozornění pro rodiče

Žádáme rodiče, jejichž dítě definitivně ukončí docházku do MŠ, aby v ten den vrátili čip p. učitelce v pirátské třídě.

Děkujeme