Upozornění pro rodiče

V termínu od 6.9. – 17.9. 2021 vybíráme:

  • zálohu na kulturní akce 1000,- Kč
  • školné – 150,- Kč (na měsíc září) nebo 600,- Kč (na měsíce září – prosinec)
  • zálohu na čip 100,- Kč

Zálohu na stravné 750,- Kč posílejte na účet 286862967/0300 pod přiděleným variabilním symbolem. Zálohy plaťte vždy k 10. dni v měsíci. Poslední platbu odešlete k 10.6. 2022