Uzavření MŠ o prázdninách

Mateřská škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem a po návrhu ředitelky podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. (§ 3 Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy) se Mateřská škola uzavírá po dobu letních prázdnin od 10.7.2023 do 11.8.2023.

Po dobu provozu v ostatních prázdninových dnech budou třídy spojeny a paní učitelky se budou střídat.

Tímto vás žádám o závazné, písemné nahlášení docházky dítěte v těchto dnech.

Tiskopisy vám vydají paní učitelky na třídách.

řed. MŠ Lenka Hájková