Zálohy na stravné

Od 1.9. 2022 je záloha na stravné 900,- Kč. Tuto částku odešlete k 10. dni v měsíci. První platba proběhne v září a poslední v červnu na účet 286862967/0300 pod přiřazeným variabilním symbolem.