ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Na jednotlivých třídách jsou k dispozici závazné přihlášky pro prázdninový provoz.

Pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte do prázdninového provozu MŠ, vyzvedněte si přihlášku na svých třídách.

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do konce měsíce května (t. j. středa 31. 5. 2023).

Na přihlášky odevzdané po termínu nebude brán zřetel.

Přihláška je závazná!

Platba za stravování o prázdninách bude vybrána hotově předem, v termínu od 28. 6. – do 30. 6. 2023.  Platba za prázdninový provoz je nevratná!

MŠ bude v provozu pouze při dostatečném počtu přihlášených dětí.