Mateřská
škola

DOLNÍ
ROVEŇ

balonek-blue

Koncepce mateřské školy

Je založena na cílech a zásadách ve smyslu školského zákona. Směřuje k osvojení klíčových kompetencí a získání předpokladů k celoživotnímu vzdělávání. Naši pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.

Naše třídy

Děti jsou v naší škole rozdělené do třech tříd

Děti z této třídy jsou většinou citově vázány na rodiče a proto je potřeba dbát na dostatečný adaptační režim, dále je potřeba zaměřit se na rozvíjení slovní zásoby.

Pro děti ve věku 2,5 – 4,5 let

Děti se dozvídají různé poznatky o okolním světě formou hudebně dramatických činností. Zaměřujeme se na výslovnost dětí a rozvíjení samostatnosti.

Pro děti ve věku 3,5 – 5 let

Připravujeme děti na vstup do základní školy. Cílem této přípravy je zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Pro děti ve věku 5 – 7 let

Děti tohoto věku jsou citově vázány na rodiče, a proto se učí citové samostatnosti, sebedůvěře a důvěře osobám v blízkém okolí.

Pro děti ve věku 2 – 4 let

Spolupráce

Porozumění

Vzdělávání

Aktivity

Zdraví

Samostatnost

Stavíme na pevných základech

Rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Nejnovější informace

Zde si můžete přečíst články a informace ze školky

Akce v MŠ 2023/2024

ZÁŘÍ 21.9.2023 divadlo „Nádherné úterý“ ŘÍJEN 3.10. -2.11. 2023 plavání (10 lekcí každé úterý a čtvrtek) LISTOPAD 9.11. 2023 „Noční...

Přečíst více

Platba plavání

Ve dnech 25.9. – 30.9. 2023 vybíráme ve Sluníčkové třídě úhradu za plavecký kurz od rodičů závazně přihlášených dětí. Prosím...

Přečíst více

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Prohlédněte si vybrané fotografie z naší školky

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty