Koncepce mateřské školy

Je založena na cílech a zásadách ve smyslu školského zákona. Směřuje k osvojení klíčových kompetencí a získání předpokladů k celoživotnímu vzdělávání. Naši pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.

Rádi bychom mezi školou a rodinou vytvořili vztah plný důvěry, respektu a chuti ke spolupráci. Naším cílem je, aby Vaše děti spokojeně a s úsměvem na tváři prožily své dětství.

Naše škola

Mateřská škola sídlí ve třípatrové budově, která je společná se základní školou.
Oba subjekty mají vlastní vchod.

Kapacita školy je 75 dětí
Děti jsou rozdělené do 3 tříd
Budová školy má 3 patra

Naše aktivity

Plavecký kurz

Je určen především pro předškolní děti. Probíhá vždy v podzimních měsících. Děti jezdí do plaveckého centra U Majáku v Pardubicích a to dvakrát týdně (10 lekcí).
Výuku zajišťuje instruktor plaveckého centra. Po celou dobu je u dětí přítomen pedagogický dozor MŠ.
Kurz i dopravu hradí zákonní zástupci přihlášených dětí.

Sportovní školička

Je určena pro děti ze tříd Sluníček a Pirátů.  Sportovní školička má 7 lekcí a probíhá jednou týdně. Děti cvičí v místní sokolovně, kam za nimi jezdí instruktoři, kteří děti seznamují se základy všech sportů – florbal, košíková, fotbal, základy gymnastiky, cvičení na nářadí, atd.
Kurz hradí zákonní zástupci přihlášených dětí.

Keramika

Probíhá celoročně na každé třídě Děti pracují s keramickou hlínou a vypálené výrobky glazují. Učí se, jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků, rozvíjí si jemnou motoriku a také svoji kreativitu a představivost. Mateřská škola vlastní svojí elektrickou pec, kde se keramické výrobky vypalují. Hotové výrobky si děti odnášejí domů.
Tato aktivita je zdarma.

Areál školy

Na severní straně areálu se rozkládá krásná a prostorná školní zahrada s pískovišti, několika zahradními průlezkami, kolotočem, houpačkami, skluzavkou a dřevěným domečkem se širokým využitím.

Velmi hezky působí mnoho dřevin, které dotváří ráz zahrady a poskytují v horkém letním parnu stín.

Šťastné děti

Přejeme si, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Přejeme si, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Fotogalerie

Prohlédněte si vybrané fotografie z naší školky

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty