Sluníčka

Děti se při cestě za sluníčkem dozvídají různé poznatky o okolním světě formou hudebně dramatických činností. V těchto aktivitách rozvíjíme u dětí smysl pro rytmus, hudebně pohybové činnosti, improvizovaný pohyb, tanečky, hry na dětské hudební nástroje. Děti se seznamují s lidovými zvyky a obyčeji.

Snažíme se podchytit  přirozený zájem dětí  o hudební činnosti. Dramatická výchova je zaměřena na rozvoj tvořivé aktivity, podporujeme u dětí představivost a fantazii. Seznamujeme děti s dramatickým uměním a součástí je i vlastní dramatické vyjadřování prožitků a představ.

 

V této třídě je potřeba se zaměřit na výslovnost dětí a to ve spolupráci s rodiči a logopedickou asistentkou. Dále je  potřeba rozvíjet u dětí samostatnost, základy sebeobsluhy (oblékání, stolování, hygiena), a dále rozvíjet základy společenského chování (pozdravit, poděkovat, požádat).

 

Třída je barevně laděna do zelena. Jeden stoleček je výškově přizpůsobený dětem nejmladší věkové kategorii. Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky a doplněna hračkami, VV materiálem, hudebními nástroji, knihami, volně přístupnými dětem.

Pro děti ve věku 3,5 – 5 let
Učitelky

Radmila Chaloupková, Blanka Toušková

Třídní galerie

Prohládněte si fotografie naší třídy.

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty