Včeličky

Včelička Květuška provází děti pomocí pohádek, básniček a říkadel při poznávání prostředí mateřské školy a pomáhá jim s navazováním nových přátelství. Třídu navštěvuje 15 dětí ve věku 2 – 4 roky. Děti tohoto věku jsou citově vázány na rodiče, a proto se učí citové samostatnosti, sebedůvěře a důvěře osobám v blízkém okolí. Pomocí her podporujeme dětskou zvídavost, tvořivost a nadšení. Děti jsou vedeny k ohleduplnosti k druhým, smyslu pro spravedlnost, odpovědnosti, vzájemné pomoci. Postupně u nich rozvíjíme sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, oblékání, stolování, úklidu a úpravy prostředí. Dále se soustředíme na rozvoj slovní zásoby.

Třída včeliček je nově otevřena od 1. 9. 2022 v rekonstruovaných prostorách základní školy. Barevně je laděna do žluté barvy. Nábytek je výškově přizpůsoben dětem nejmladší věkové kategorie. Třída je rozdělena na hrací koutky a doplněna vhodnými hračkami, VV materiálem, hudebními nástroji, knihami, volně přístupnými dětem. Součástí třídy je místnost pro odpočinek, umývárna s toaletou a kuchyňka vytvořená pro výdej jídla.

Pro děti ve věku 2 – 4 let
Učitelky

Jana Jelínková, Tereza Žatecká

Telefon

725 555 167

Třídní galerie

Prohládněte si fotografie naší třídy.

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty