Berušky

Děti se v průběhu ročního období formou písniček a říkadel seznamují s prostředím mateřské školy, poznávají nové kamarády, učitelky i ostatní pracovníky školy. Jsou vedeny k relativní citové samostatnosti formou her, které je vedou k ohleduplnosti k druhému, půjčování hraček, střídání se u hraček, pomoci druhému.

Postupně se účastí činností, které souvisejí s denním režimem. Zdokonalují jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu a úpravy prostředí.

 

Děti z této třídy jsou většinou citově vázány na rodiče a proto je potřeba dbát na dostatečný adaptační režim, dále je potřeba zaměřit se na rozvíjení slovní zásoby.

Berušková třída je od školního roku 2008-09 vybavena novým nábytkem, který je volně přístupný všem dětem. Třída je barevně sjednocena a sladěna do červena, rozdělena je na hrací koutky. Je vybavena rozmanitými hračkami, které odpovídají věku dětí. Děti mohou dle zájmu využívat VV materiál, knížky, hudební nástroje.

Pro děti ve věku 2,5 – 4,5 let
Učitelky

Hana Jeřábková, Michaela Mládková

Třídní galerie

Prohládněte si fotografie naší třídy.

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty