Stravování dětí

Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu.

Stravování dětí zajišťuje školní jídelna, která je součástí mateřské školy.

Jíme zdravě

Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi podáváním jednotlivých pokrmů. Děti do jídla nenutíme – děti si samy chodí přidávat do kuchyně, je na jejich rozhodnutí, kolik snědí.  Pokud máme pomazánky, starší děti si samy mažou chléb, nebo pečivo.

Zpravidla každé jídlo obohacujeme dětem mixem zeleniny, nebo ovoce. Opět je pouze na dětech co si vyberou na svůj talířek a v jakém množství. Naším cílem je vést  a prohlubovat  u dětí  poznatky  o zdravém  stylu stravování.

Snažíme se o to, aby děti pokrm který hned odmítají ( neznají ) alespoň ochutnaly a vytvořily si vlastní poznání a vzápětí rozhodnutí, zdali to sní.

Je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve třídách mají děti k dispozici na stolečku konvici s nápoji. Dle vlastní  potřeby se samy obsluhují ( uč. pouze připomíná).

Stravné

Aktuální ceny poplatků za stravné.

Číslo účtu: 286862967 / 0300

VS: je přidělen na začátku školního roku

Platby provádějte týden dopředu. Děkujeme.

 

děti 3 – 6 let /den

děti 7 let /den

přesnídávka

11,00 Kč

11, 00 Kč

oběd

26,00 Kč

28, 00 Kč

odpolední svačina

10,00 Kč

11, 00 Kč

celý den

47,00 Kč

 50, 00 Kč

zaměstnanci

40,00Kč

příspěvek z FKSP 20,- Kč

Odhlášení stravného

Den předem u učitelky na třídě

Telefonicky na čísle: 466 688 234

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty