Piráti

Vstupují na palubu zaoceánské lodi a během školní roku obeplouvají svět a poznávají jeho krásy. Připravujeme děti na vstup do základní školy. Cílem této přípravy je zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Předškolní vyučování se provádí formou řízených činností , postupně přecházíme od hravých činností k soustředěné řízené činnosti. Posilujeme návyky ukázněného chování s motivací budoucího školáka. Rozvíjíme u dětí elementární grafickou zručnost před jejich vstupem do školy, která jim usnadňuje počáteční výuku psaní (grafomotorická cvičení).

 

Navštěvujeme s dětmi 1. třídu ZŠ v Dolní Rovni, kde se děti seznamují s prostředím školy a vyučováním.

 

Vybavena je moderním nábytkem barevně laděným do modra. Variabilita nábytku, jeho rozvržení ve třídě odpovídá věku dětí. Pro děti jsou volně přístupné poličky i skříně, které jsou vybaveny hračkami, didaktickým materiálem, knížkami, stavebnicemi, výtvarným materiálem, hudebními nástroji. Třída je dle možností rozdělena na hrací koutky.

Pro děti ve věku 5 – 7 let
Učitelky

Lenka Hájková, Mgr. Lucie Matoušková

Třídní galerie

Prohládněte si fotografie naší třídy.

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty