Mateřská
škola

DOLNÍ
ROVEŇ

balonek-blue

Koncepce mateřské školy

Je založena na cílech a zásadách ve smyslu školského zákona. Směřuje k osvojení klíčových kompetencí a získání předpokladů k celoživotnímu vzdělávání. Naši pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.

Naše třídy

Děti jsou v naší škole rozdělené do třech tříd

Děti z této třídy jsou většinou citově vázány na rodiče a proto je potřeba dbát na dostatečný adaptační režim, dále je potřeba zaměřit se na rozvíjení slovní zásoby.

Pro děti ve věku 2,5 – 4,5 let

Děti se dozvídají různé poznatky o okolním světě formou hudebně dramatických činností. Zaměřujeme se na výslovnost dětí a rozvíjení samostatnosti.

Pro děti ve věku 3,5 – 5 let

Připravujeme děti na vstup do základní školy. Cílem této přípravy je zabezpečit přirozený a nenásilný přechod dětí z mateřské školy do školy základní.

Pro děti ve věku 5 – 7 let

Děti tohoto věku jsou citově vázány na rodiče, a proto se učí citové samostatnosti, sebedůvěře a důvěře osobám v blízkém okolí.

Pro děti ve věku 2 – 4 let

Spolupráce

Porozumění

Vzdělávání

Aktivity

Zdraví

Samostatnost

Stavíme na pevných základech

Rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Nejnovější informace

Zde si můžete přečíst články a informace ze školky

LÍSTKY NA ŠKOLKOVÝ PLES

OD PONDĚLÍ 27.5. BUDOU K DISPOZICI LÍSTKY NA ŠKOLKOVÝ PLES PRO NEPŘEDŠKOLNÍ DĚTI A JEJICH RODIČE. LÍSTKY BUDOU K VYZVEDNUTÍ V PIRÁTSKÉ A...

Přečíst více

SPOLEČNÉ FOCENÍ TŘÍD

V PÁTEK 31. 5. 2024 PROBĚHNE V MŠ ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.(od 8:00 hod.) Skupinové fotografie NEBUDOU možné. Prosíme o vhodné oblečení.

Přečíst více

Muzikoterapie v MŠ

Ve čtvrtek 30. 5. 2024 proběhne v MŠ muzikoterapeutický program pro všechny třídy. Práce proběhne ve dvou skupinách od 9: 00...

Přečíst více

Motto naší školy

„Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu. Máme jen jedinou možnou příležitost, a to neopakovatelnou.“

Diane Loosmansová

Prohlédněte si vybrané fotografie z naší školky

Zapojte se s námi

Záleží nám na vašich dětech a vítáme vaše podněty